Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Webasto AirTop 2000ST felhasználói útmutató

Bekapcsolás

A kezelőszervet az elérni kívánt hőmérsékletre be kell állítani. Bekapcsoláskor a zöld színű jelzőlámpa folyamatosan jelez.
A jelzőlámpa villogása hibakódot jelöl. A rövid 5 villogás a szünetjel a hosszú villogások száma adja a hibakódot.

Figyelem!
Ha a beszívott levegő hőmérséklete magasabb, mint a beállított érték, akkor csak a ventilátor indul el. (üzemszünet). Ha a beszívott levegő hőmérséklete alacsonyabb, mint a beállított érték, úgy megkezdődik a begyújtás előkészítés. A készülék bekapcsolást követően nem azonnal fűt kb. 30-120sec szükséges a fűtés megindulásáig, kikapcsolás után a kiszellőztetés időtartama alatt 120 sec,.pedig tovább fűt . Természetesen üzemszünet után a készülék újraindul ha a belső hőmérséklet a beállított érték alá csökken.

Figyelem!
A járműakkumulátor indítási leterhelésekor, ha a fűtőkészülék be van kapcsolva és a bemeneti feszültség adott ideig alacsony szinten marad (pl. tartósabb önindítózásnál), a készülék leáll, majd újra indul.

A fűtőkészülék be- és kikapcsolására, valamint a kívánt hőmérséklet beállítására használható.
A hőfokszabályzó állításakor a beállított új értékre a fűtőkészülék 5 másodperces késleltetéssel reagál.
A hőfok értékét a szívónyíláson és-vagy az opcióként szerelhető külső hőérzékelőn méri a készülék, így
a hőfokszabályzó tetszőleges helyre építhető
A hőfok értéke 5 és 35C° között állítható, a közép helyzet 23C°
A hőfokszabályzó közepén lévő lámpa mutatja az üzem jelet, vagy villogással a hibakódot.

Begyújtás

A készülék motorja felpörög, majd visszaszabályoz egy alacsonyabb fordulatra. 20 másodperces eloizzítás után a ventilátor járása mellett (benzines készüléknél 15 másodperc) bekapcsol az üzemanyagszivattyú. További 5 másodpercben az adagolószivattyú elopumpál majd a motor fordulata 20 másodpercen belül fokozatosan magasabbra emelkedik és létrejön a láng. A lángor érzékeli a lángot majd lekapcsolja az izzítást. Amennyiben 120 másodpercig nem jön létre a láng , lekapcsol az üzemanyagszivattyú a motor fordulata pedig kb. 30 másodpercig magasabb fordulatra szabályoz és automatikusan kezdodik az újraindítás. Ha további 80 másodpercig sem jön létre a láng, a vészkikapcsolás szelloztetéssel jön létre. A szelloztetés (utánfutás) 120 másodpercig tart.

Fűtőüzem

Égés közben a forró égéstermék felmelegíti az ún. hőátadót, mely a ventilátor által szállított levegőt melegíti fel. A meleglevegő az utastérbe, vezetőfülkébe illetve a raktérbe van vezetve. A fűtőkészülék által beszívott levegő hőmérsékletét a készülékbe beépített hőérzékelő méri. Ha a beszívott levegő hőmérséklete alacsonyabb, mint a kezelőszerven beállított érték, akkor a fűtőkészülék fűtőteljesítménye a maximális teljesítményig növekszik. Az égő élettartamának növelése céljából tartós üzemben 1,2 kW fűtőteljesítmény felett a dízelüzemű fűtőkészülékeknél 30 percenként az üzemanyagszivattyú teljesítménye 20 másodpercre lecsökken, illetve 30 percenként 4 másodpercre kikapcsol. A fűtőkészülék minden kilencedik órában rövid időre kikapcsol ( szabályzási szünet). Ha a beszívott levegő hőmérséklete elérte a kezelőszerven beállított értéket, a fűtőkészülék alacsonyabb teljesítményre szabályoz vissza. Csökken a motor fordulatszáma és a szállított üzemanyag mennyisége. Ha a beszívott levegő hőmérséklete a kezelőszerven beállított legalacsonyabb érték fölé emelkedik, akkor 5 másodperc múlva az üzemanyagszivattyú lekapcsol, így az égés megszűnik.
A kezelőszerven történő állítás esetén – akár növelni, akár csökkenteni akarjuk a teljesítményt- a fűtőkészülék pár másodperc késleltetéssel reagál.

Üzemszünet

Ha a kezelőszerven beállított hőfokot a beszívott levegő hőmérséklete eléri, illetve túllépi és a fűtőkészülék 5 másodpercig a legalacsonyabb teljesítményen üzemel, akkor lekapcsol az üzemanyagszivattyú és a láng kialszik. Az égéstápláló és a meleglevegő ventilátor 35 másodpercig az előző fordulaton tovább üzemel. Ezután, a lángőr sötétet jelez, kezdődik a visszahűtés (utánfutás), szellőztetés, ami 120 másodpercig tart. Az üzemszünet ideje alatt a fűtőkészülék motorja minimális fordulaton tovább forog, s bekapcsolást jelző zöld lámpa tovább jelez. Ha a beszívott levegő (visszahűlt) elérte a kezelőszerven beállított értéket, a fűtőkészülék újraindul.

Kikapcsolás

A fűtőkészülék kikapcsolásakor a zöld lámpa kialszik. Ha a fűtőkészülék legalább 120 sec-óta üzemszünet módban van akkor kikapcsolva, a készülék szellőztetés (utánfutás) nélkül áll le. Ha az utánfutás ideje alatt a fűtőkészüléket újra bekapcsoljuk, (ez megengedett), akkor az utánfutás lejárta után indul újra.
 

Egyéb fontos rendelkezések

- Üzemanyagtöltő állomáson és tartályparkok közelében robbanásveszély miatt a fűtőkészüléket ki kell kapcsolni.
- Olyan területen, ahol gyúlékony pára vagy por van (üzemanyag, szénpor, finom fűrészpor stb.) van, robbanásveszély miatt a fűtőkészüléket üzemeltetni tilos.
- Ha az égéstermék elvezetése nem megoldott, a fűtőkészülék mérgezés- és fulladás veszélye miatt zárt térben (pl. garázsban vagy műhelyben) nem üzemeltethető. (Programozható órával történő indítás esetén vagy távirányítóval történő bekapcsoláskor figyelemmel kell lenni a készülék várható bekapcsolási helyére!)
- A fűtőkészülék kiszerelése majd újra beszerelése esetén a készülék talpa és fenéklemeze közti tömítést ki kell cserélni.
- A fűtőkészülék hőátadója maximum 10 évig üzemeltethető. Ennek elteltével az említett elemet a gyártóval vagy annak szerződéses műhelyével eredeti alkatrészre ki kell cseréltetni. Amennyiben az égéstermék kivezető cső az utastéren átvezet, azt is ki kell cserélni.
- A fűtőkészülék beépítését, javítását a Webasto szakműhelyekben a cég által kiképzett szakemberek végzik. Szakszerűtlen beépítés, javítás a garancia megvonásával jár.
- A gépjárműben végzett elektromos hegesztési munkálatok idejére az elektronikus alkatrészek védelmének érdekében (vezérlőegység, programozható óra) a plusz és mínusz kábelt a járműben le kell testelni, vagy teljesen ki kell kötni.

Hibakódok

A jelzőlámpa villogása hibakódot jelöl.
A rövid 5 villogás a szünetjel a hosszú villogások száma adja a hibakódot.
(Példa: F03 = Három hosszút villan a kezelőn található led)
F00 A vezérlőegység hibás / hibás paraméter / melegstart felismerés
F01 A készülék nem indul (2 indítási kísérlet után sem) / nincs lángképzés (elfogyott az üzemanyag, elkoszolódott az égőkosár)
F02 Lángszakadás (Az égés megszakad 3sec hosszabb ideig)
F03 Túl alacsony vagy túl magas feszültség
F04 Túl korai lángfelismerés
F05 Lángőr hiba
F06 Hőmérsékletérzékelő vagy annak vezetéke szakadt vagy zárlatos
F07 Üzemanyagszivattyú vagy annak vezetéke szakadt vagy zárlatos
F08 Motor hibás, zárlatos vagy nem megfelelő fordulatszámon pörög
F09 Izzítóstift hibás vagy zárlatos
F10 Túlmelegedés (automatikusan visszakapcsol)
F11 Hőkorlátozó vagy annak vezetéke szakadt vagy zárlatos
F12 Készülék ismétlődő hibák miatt letiltott, Feloldás: bekapcsolt állapotban a biztosítékot 10 másodpercre kivenni majd kikapcsolni , biztosítékot visszatenni majd bekapcsolni. A hibákat a készülék tárolja.
F14 Túlmelegedés hőkapcsoló hibásan szerelt.
F15 A megadott fűtés hőmérséklet érték hibás (kezelőelem hiba).

Figyelem!
Gázolajjal működő készülékeknél figyelembe kell venni, hogy a téli és nyári üzemanyag között különbség van. A nyári üzemanyag télen ledermed mert nincs benne dermedésgátló adalék. Ez hatással lehet a készülékekre is, hogy ha nyári üzemanyag marad az üzemanyagellátó vezetékekben. Nem okoz meghibásodást de a készülék esetleg nem tud elindulni.

Az üzemanyagokat októberben állítják át téli adalékkal rendelkezőre. Ha télen is szeretné használni a készüléket akkor üzemeltesse a készüléket legalább 20 percen keresztül azután, hogy feltankolta a járművet téli adalékkal rendelkező üzemanyaggal.

A télről nyárra való átálásnál nem kell ezt elvégezni, mert nincs jelentőssége.